Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?

StoppSpam.org DNSBL
StoppSpam.org er en norsk domene-blacklist med fokus på spam rettet mot norske bedrifter/enkeltpersoner. Listen oppdateres fortløpende ved hjelp av såkalte "spam traps".

Hvordan havner man på listen?
Man sender spam rettet mot norske bedrifter eller enkeltpersoner, der bedriften eller personen ikke på forhånd har takket ja til å motta e-post.

Hvordan kan vi bli fjernet fra listen?
Du kan sende en e-post til removereq@stoppspam.org dersom du mener at du har en veldig god grunn.

Kan jeg benytte denne tjenesten på våre e-post servere?
Det kan du selvfølgelig gjøre og det helt gratis, du benytter da blacklisten bl.stoppspam.org.

Knapp til hjemmesiden
STOPPSPAM.org

Kopier teksten fra boksen over og lim den inn på hjemmesiden for å bruke denne buttonen.