Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


OM STOPPSPAM.ORG
Stoppspam.org prosjektet ble opprinnelig startet av Espen Berg i 2002 som et ledd i bekjempelsen av det store problemet spam utgjør.  Prosjektet drives i dag av personer som har dedikert mye av sin fritid til bekjempelse av spam problemet. Prosjektet er 100% non-profit og drives ved hjelp av egne midler.

Metoder:
Når spammere skal bekjempes går vi grundig tilverks.  Først samler vi så mye informasjon som mulig om bedriften for å kartlegge hvilke reaksjonsmetoder vi har.  Vi vil så kontakte alle ISPer som har med bedriften å gjøre, dette gjelder bla. mailhosting, webhosting, serverhosting, uplink providers og dnshosting.  Vi vil så sende en formell klage til forbrukerombudet dersom dette er spam rettet mot privatpersoner eller spam som ikke er relevant for en bedrifts daglige drift.  Dersom bedriften sender ut spam på vegne av kunder vil vi så kontakte alle kundene for å informere dem om hvem disse e-postene virkelig havner hos, så vil vi be kunden revurdere kontrakten med bedriften.

Hvordan oppdager vi spam:
Vi opererer med en mengde spam-traps som er e-post adresser som brukes til å avsløre spammere, når vi får ny spam kartlegger vi hvem avsender er og om dette er en sak vi velger å følge opp.  Vi arbeider også med saker sendt til oss av brukere og spam sendt til oss selv.

Hvordan kan dere hjelpe meg:
Dersom du får spam fra en norsk bedrift hjelper vi deg mer en gjerne, du er ofte ikke den eneste som mottar spam fra denne bedriften.  Når vi har nok informasjon så vil vi jobbe med denne saken på vegne av alle brukerne.

Hvilken bakgrunn har personene i prosjektet:
Personene i prosjektet har alle til felles at de har en god teknisk kjennskap og har sett seg lei på det problemet spam ugjør.  Vi har også god kunnskap om de ulike ISPers AUP ("Acceptable Use Policy"), samt det til en hver tid gjeldende regelverk.